สำรวจวันลาข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งสำรวจวันลา ปีงบประมาณ 2562 (สพม.33).pdf)แจ้งสำรวจวันลา ปีงบประมาณ 2562 (สพม.33).pdf 1055 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบสำรวจ.xls)แบบสำรวจ.xls 33 Kb