อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศอนุมัติชำนาญการพิเศษ 78 ราย (ว 17) สพม.33.pdf)ประกาศอนุมัติชำนาญการพิเศษ 78 ราย (ว 17) สพม.33.pdf 4448 Kb