สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562