ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 22 ราย