การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ 1 ปี 2562

1.หนังสือนำส่งแจ้งโรงเรียน คลิ๊ก

2.คำสั่งย้าย  คลิ๊ก