ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 ได้ทาง http://gg.gg/spm33salary01042562