การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ชำนาญการ 10 ราย สพม.33.pdf)ชำนาญการ 10 ราย สพม.33.pdf 516 Kb