ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (สพป.สุรินทร์ เขต 1)


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ตำแหน่งว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. เขต 1 (รับย้าย).pdf)ตำแหน่งว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. เขต 1 (รับย้าย).pdf 1426 Kb