แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่1และด้านที่2 (ชำนาญการพิเศษ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือนำส่ง ชพ..pdf)หนังสือนำส่ง ชพ..pdfหนังสือแจ้ง899 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แต่งตั้งกรรมการ ชพ..pdf)แต่งตั้งกรรมการ ชพ..pdfประกาศคณะกรรมการประเมิน ชพ.8164 Kb