แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้าน 2 และด้านที่ 3 (ชำนาญการ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือนำส่ง ชก.pdf)หนังสือนำส่ง ชก.pdfหนังสือแจ้ง875 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แต่งตั้งกรรมการ ชก..pdf)แต่งตั้งกรรมการ ชก..pdfแต่งตั้งคณะกรรมการ ชก.1682 Kb