แนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (4165.PDF)4165.PDF 365 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย.PDF)สิ่งที่ส่งมาด้วย.PDF 1354 Kb