คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ชำนาญการพิเศษ.PDF)ชำนาญการพิเศษ.PDFหนังสือแจ้ง1142 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนบชำนาญการพิเศษ.PDF)แนบชำนาญการพิเศษ.PDFประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์8175 Kb