คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 -3 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 -3 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ชำนาญการ.PDF)ชำนาญการ.PDFหนังสือแจ้ง996 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนบชำนาญการ.PDF)แนบชำนาญการ.PDFประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์2314 Kb