การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ สพม.33.PDF)อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ สพม.33.PDF 396 Kb