การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ.PDF)คำสั่งให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ.PDF 2289 Kb