พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (กำหนดการจริง (แจ้งโรงเรียน).pdf)กำหนดการ 228 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (รายชื่อเครื่องราช60อาวุโส140661.pdf)รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร 466 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งเครื่องราชฯโรงเรียน.PDF)หนังสือแจ้งโรงเรียน 587 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบตอบรับเข้าร่วมงานรับเครื่องราชย.doc)แบบตอบรับ 36 Kb