ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิ่มเติม)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (2143.PDF)2143.PDFหนังสือแจ้ง408 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (3.แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร สังกัด สพฐ.(ตามปร.doc)3.แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร สังกัด สพฐ.(ตามปร.docแบบคำร้อง73 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนบ2.ประกาศPDF.pdf)แนบ2.ประกาศPDF.pdfประกาศ933 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนบ4.PDF)แนบ4.PDFประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์3541 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนบ5.PDF)แนบ5.PDFตัวอย่างเอกสาร2770 Kb