ชะลอการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้