การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ฯสายงานบริหารสถานศึกษา

คลิ๊กดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่นี่

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560.PDF)หนังสือนำส่ง 120 Kb