การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ที่ศธ 04263.1719 .PDF)ที่ศธ 04263.1719 .PDF 40 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หน้าคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง.doc)หน้าคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง.doc 67 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ออกคำสั่งลูกจ้างประจำ.xls)ออกคำสั่งลูกจ้างประจำ.xls 105 Kb