คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33