คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสพม.


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ 45 ราย (สพม.33).PDF)คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ 45 ราย (สพม.33).PDF 586 Kb