การนับมีตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ส่งทางระบบ my office แล้วครับ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือนำส่ง.PDF)หนังสือนำส่ง 61 Kb