การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ สายบริหาร.PDF)การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ สายบริหาร.PDF 914 Kb