รายชื่อข้าราชการครูฯ ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (คำสั่ง ก.พ.2560)

ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งรายละเอียดรายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (คำสั่ง ก.พ.2560)

ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว