การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศ สป..PDF)ประกาศ สป.ศธ. 579 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งรับสมัครเกลี่ย.PDF)หนังสือแจ้งโรงเรียน 49 Kb