การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ผ่านทางWebsite http://pws.cgd.go.th/EFiling/

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (000คู่มือการตรวจสอบข้อมูล.pdf)คู่มือ 4111 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งโรงเรียน.PDF)หนังสือแจ้งโรงเรียน 399 Kb