ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2560

คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (รายละเอียด)
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกภาษาจีน
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเอกดนตรีศึกษา
วิชาเอกดนตรีสากล
วิชาเอกนาฏศิลป์
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกบรรณารักษ์
วิชาเอกการเงินและการบัญชี