ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบนี้