คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย (แจ้งรร.ทาง my office)