อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย (ว 17/2552)


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (รายชื่ออนุมัติชำนาญการ.PDF)รายชื่ออนุมัติชำนาญการ.PDF 205 Kb