การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สพป.บร.1 ส่งกำหนดการประเมิน.pdf)กำหนดการประเมิน 2141 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สพป.บร.1 แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งเอกสาร.pdf)แนวปฏิบัติการส่งเอกสาร 8252 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งโรงเรียนประเมิน.pdf)หนังสือนำส่ง 139 Kb