ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.33

สพม.33 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ ***ตำแหน่งว่างของโรงเรียนที่มีกรอบอัตรากำลังเกินเกณฑ์  ไม่สามารถนำตำแหน่งว่างมาพิจารณารับย้ายหรือเรียกบรรจุได้****

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (7083.PDF)หนังแจ้งโรงเรียนในสังกัด 4893 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (7084.PDF)หนังสือแจ้ง สพท./สศศ. 4950 Kb