โครางการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสููง (ATC)

สพม.33 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง(ATC)  ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ระเบียบการฝึกการอบรม ATC .doc)ระเบียบการฝึกอบรม 43 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โครงการอบรม ATC.docx)โครงการ 25 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ใบสมัคร ATC .doc)ใบสมัคร 41 Kb