การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทย์คณิต


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (8สัญญาค้ำประกันครูวิทย์คณิต.doc)สัญญาค้ำประกัน 45 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (8สัญญาจ้างครูวิทย์คณิต.doc)สัญญาจ้าง 65 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำอธิบายการจัดทำสัญญาจ้าง วิทย์คณิต.pdf)คำอธิบายการจัดทำสัญญาจ้าง 72 Kb