การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน"สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"

ด้วย สพฐ. จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ เกมส์๒๕๕๔" รายละเอียดดังแนบ