การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน ติดต่อสอบถามกำหนดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ที่ประธานเครือข่าย ๑ - ๔ ตามที่โรงเรียนเป็นเครือข่าย