ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจัดประกายความคิด วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เชิญชวนโรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา โครงการแบ่งปันความรู้สุ๋สาธารณะจัดประกายความคิด โรงเรียนละ ๒ คน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย