ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ