การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 12-13 ก.ค.54 ณ โรงแรมทองธารินทร์

สพม.33 เชิญครูภาษาไทย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การเขียนความเรียงขั้นสูง ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมทองธารินทร์  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ