การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน โลกและอวกาศ และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่ ๙