ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ปี พ.ศ.2555

สพฐ. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ปี 2555 โดยให้ สพม.33 จัดสอบรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 29 ม.ค.2555 สนใจสมัครภายในวันที่ 10 ม.ค.2555 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหนังสือราชการที่แนบมานี้