ด่วนที่สุด หนังสือราชการ แจ้งการสมัคร OBEC AWARDS

ด้วย สพฐ. แจ้งการประกวด  รางวัลทรงคุณค่า ของ สพฐ. Obec Awards  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  61 โดยให้โรงเรียน หรือ ผู็บริหาร รองผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ที่สนใจส่งใบสมัครมาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง E-mail ของ สพม. 33 ภายในวันที่  20 ธันวาคม  2554