การจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๑

สพม.33 ให้โรงเรียนดาวโหลดคำสั่งการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม (หนังสือราชการ :www.secondary33.go.th)สูจิบัตรการแข่งขันการจัดงานศิลปหัตกรรมฯ(ข่าวประชาสัมพันธ์) และเกณฑ์การแข่งขันจาก สำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน ฯ