GPA...(ด่วน) การแก้ไขข้อมูล ID นักเรียน และ ID ครู

...ให้ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล (โปรแกรม Student'2551) ดำเนินการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชนครูให้ถูกต้อง และจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน และ ครูให้เป็นปัจจุบัน และส่ง สพม. โดยด่วน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ทาง Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    ทั้งนี้ให้ส่งทั้งโฟลเดอร์ dcxxxxxxxxxx_2554_2 ดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง