แจ้งส่งเอกสาร/รายงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ

สพม.33 ให้ทุกโรงเรียนศึกษาเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดชัดเจน พร้อมนี้โรงเรียนที่ส่งรายการกิจกรรมเข้าแข่งขัน หากรายการใดที่มี การส่งรายงานเอกสารสิ่งประดิษฐ์ CD หรือ DVD ฯลฯ ให้โรงเรียนนำส่งเอกสารมายัง สพม.33 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554