คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย (ว21/2560)