Get Adobe Flash player

คิวอาร์โค้คห้องผู้บริหารโรงเรียน


เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการnited
praแผนที่โรงเรียนในสังกัด


ผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้366
mod_vvisit_counterวานนี้3558
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15139
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว30280
mod_vvisit_counterเดือนนี้123259
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว187483
mod_vvisit_counterรวม12300564

1: 54.145.25.22
Today: พ.ย. 25, 2558
เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หนังสือราชการ


คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ( 1 ตุลาคม 2558)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีพนักงานราชการ

ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ( 1 ตุลาคม 2558 ) โดยให้ดาวน์โหลดหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ที่แนบมาพร้อมนี้   และเมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาคำสั่งส่ง สพม.33 จำนวน 1 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558  (หากโรงเรียนใดไม่ส่งคำสั่ง จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานราชการได้)

คำสังแต่งตั้งกรรมการประเมินชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

        ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๑ - ๓ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ

และประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ข้าราชการครูผู้ขอรับการประเมิน

กรุณาส่งผลการประเมินภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต ๓๓

สำหรับรายละเอียด ได้ส่งเอกสารทาง e - office เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณคะ


อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 12 ราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

        ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในการประชุมครั้งที่ 14/2558

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

จำนวน 12 ราย ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


        ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูฯ ที่มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

         1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

         2. สำเนาใบปริญญาบัตรทุกปริญญา และใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ชุด

         กรุณาส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวโดยด่วน เพื่อประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้งฯ ต่อไป

                                                       ขอบคุณคะ
เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (รายชื่อครูอนุมัติ ชก.pdf)รายชื่อครูอนุมัติ ชก.pdf 40 Kb

สำรวจข้อมูลอัตราว่าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ

จะมีนโยบายเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งผ่นดิน โดยจ้างครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

มาทำการสอนต่อในโรงเรียน ในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน ดังนั้น สพม. เขต 33

จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตามแบบสำรวจ 1 - 3 ที่แนบมาพร้อมนี้

และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรุณาส่งคืนกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือทาง e - office

ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

      ขอบคุณคะ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-151028104356.pdf)img-151028104356.pdf 1325 Kb

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

       ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน หรือที่ลิ้งค์  https://drive.google.com/folderview?id=0BzHWVzdPKnSjTzFNX3VjTHhITFk&usp=sharing  

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (CCF27102558.pdf)หนังสือราชการ 623 Kb
บทความ อื่นๆ ...

ข่าวการศึกษา [ครูไทย]

ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]