Get Adobe Flash player

คิวอาร์โค้คห้องผู้บริหารโรงเรียน


เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
pra


แผนที่โรงเรียนในสังกัด


ผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1117
mod_vvisit_counterวานนี้4226
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8505
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24312
mod_vvisit_counterเดือนนี้109250
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว151726
mod_vvisit_counterรวม10374830

1: 54.204.182.118
Today: ธ.ค. 23, 2557
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หนังสือราชการ


ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

สพม.๓๓ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามคำสั่ง ที่ ๕๘๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑๙ ราย และ ๕๘๔/๒๕๕๗ จำนวน ๖ ราย โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งคำสั่งย้าย582และ584.pdf)แจ้งคำสั่ง582และ584 147 Kb

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตราา ๓๘ ค (๒)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ อัตรา ผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ให้จัดส่งคำร้องและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึง สพม.๓๓ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (2ประกาศรับย้าย.pdf)ประกาศรับสมัคร 242 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (3แบบรายงานข้อมูลบุคคล.pdf)แบบรายงานข้อมูลบุคคล 303 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้ง.pdf)หนังสือแจ้ง 829 Kb

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม(โรงเรียนในฝัน 25 โรงเรียน)

ด่วนที่สุด 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 25 โรงเรียน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณ ของโรงเรียนในฝัน มาประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา 

                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว


        

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (CCF17122557_0001.pdf)หนังสือราชการ 726 Kb

ด่วนที่สุด การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล

ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล

เรียน ๑.คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
        ๒.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
        ๓.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
        ๔.ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต ๑-๘

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณโรงแรมมุกกาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

        ในการนี้ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมสัมมนาตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (CCF15122557_0001.pdf)หนังสือราชการ + สิ่งที่ส่งมาด้วย 1725 Kb

"ด่วนที่สุด" การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้รัฐธรรมนูญฯ

ทุกโรงเรียน

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (IMG.pdf)IMG.pdf 565 Kb
บทความ อื่นๆ ...

ข่าวการศึกษา [ครูไทย]

ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]