Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้331
mod_vvisit_counterวานนี้1756
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2087
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว27924
mod_vvisit_counterเดือนนี้94515
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว104261
mod_vvisit_counterรวม23038182

1: 54.208.73.179
Today: ม.ค. 24, 2564
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)

1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            จำนวนรวม   270  เรื่อง/คน
2. การให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
    2.1 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ                 จำนวนรวม    57 คน
    2.2 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     จำนวนรวม  445  คน
    2.3 การขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7  จำนวนรวม  2,846   คน แยกเป็น
          2.3.1 ยื่นขอโดยตรง                                       จำนวน      435   คน
          2.3.2 ยื่นออนไลน์                                           จำนวน  2,411    คน
3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3.1 ให้บริการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               จำนวนรวม     53  คน
    3.2 การขออนุญาตไปต่างประเทศ                               จำนวนรวม     49  คน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        จำนวนรวม     680 เรื่อง/คน
5. กลุ่มอำนวยการ      
    5.1 รับหนังสือราชการ              จำนวน    9,218   เรื่อง
    5.2 ส่งหนังสือราชการ              จำนวน    2,538   เรื่อง
    5.3 ประกาศ                             จำนวน          9   เรื่อง
    5.4 ออกเลขคำสั่ง                     จำนวน      260   เรื่อง
    5.5 ออกเลขเกียรติบัตร              จำนวน   1,700   ฉบับ
    5.6 การขอใช้ห้องประชุม          จำนวน       171   ครั้ง
    5.7 การขอใช้รถราชการ
    5.8 การขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์กู้เงินกับธนาคาร

นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้รวบรวมข้อมูล

แผนที่โรงเรียนในสังกัด