Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2337
mod_vvisit_counterวานนี้3619
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25245
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว27531
mod_vvisit_counterเดือนนี้113413
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว155077
mod_vvisit_counterรวม22824356

1: 3.237.67.179
Today: พ.ย. 27, 2563
เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดับจังหวัด

ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ๑ โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบ เข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้น โดยให้ทุกจังหวัด กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในรอบ ๑ เดือน ซึ่งไม่ควรต่ำกว่าจังหวัดละ ๑,๐๐๐ คน

เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านบำเหน็จบำนาญ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
๔) ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในวัน เวลา ราชการ โดยให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในการยื่นสมัครเป็นสมาชิกและเงินสด ตั้งแต่ ๕๐ บาท ขึ้นไป ที่หน่วยงานหรือธนาคารพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
๑) สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
๒) ธนาคารกรุงไทย
๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๔) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๕) ธนาคารออมสิน

รายละเอียดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620308_152615_3987 (1).pdf)หนังสือจังหวัดสุรินทร์หนังสือจังหวัดสุรินทร์1994 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การออมแห่งชาติ.pdf)หนังสือแจ้งโรงเรียนหนังสือแจ้งโรงเรียน63 Kb

แผนที่โรงเรียนในสังกัด